Underhåll av släpvagn

För att ditt släp ska hållas i gott skick krävs det att det underhålls regelbundet. Det rekommenderas att lämna in det på service när den gått 500 mil och sedan vartannat år efter, men det går också att kontrollera och underhålla vissa delar av släpet på egen hand. Nedan följer tips på hur ditt släp bör underhållas.

Underhåll av släp

  • Hjulens bultar bör dras åt redan första gången släpet används. Detta kallas för efterdragning. Hjulbultarna ska sedan kontrolleras efter varje 100 mil som körs med släpet. Även hjulbromsarna ska kontrolleras efter första körningen.
  • Hjulens bultar bör dras åt redan första gången släpet används. Detta kallas för efterdragning. Hjulbultarna ska sedan kontrolleras efter varje 100 mil som körs med släpet. Även hjulbromsarna ska kontrolleras efter första körningen.
  • Belysningen ska kontrolleras noga efter första gången släpet används, och sedan kollas regelbundet
  • Efter varje 100 mil som släpet använts bör man även göra en kontroll av släpets bromssystem. Efter 500 mil görs även en koll av bromsbeläggen för att se om de är i gott skick.
  • Om släpet har en påskjutsbroms ska denna smörjas var hundrade mil. Detta är också en funktion som kontrolleras under den service som bör göras efter 500 mil och sedan varannat år.
  • Det rekommenderas att de olika lederna som finns på släpet smörjs regelbundet för att undvika slitage.
    Däcken ska ses över regelbundet, då ojämnt slitage kan orsaka fara i trafiken. Det är även viktigt att släpets däck inte är mer slitna än dragfordonets.
  • Kontroll av släpets låsmekanismer bör också göras med jämna mellanrum.

Att tvätta släpet

Det är viktigt att hålla släpet rent. De flesta släp kan tvättas precis på samma sätt som personbilar, och det går också bra att använda samma medel och redskap till släpet som används till personbilar.

Något som är viktigt att komma ihåg är att om du kört på saltade vägar bör släpet tvättas omedelbart efteråt. Vägsalt kan nämligen ha eroderande effekt på släpet och skada den.

preloader